INTEGRATED CIRCUITFEATURES
xCORE-200 USB
XU208-128
XU208-256
XU210-512
XU212-256
XU212-512
XU216-256
XU216-512
XU224-512
XU224-1024
XU232-512
XU232-1024